Calambio - Personlig teknik med totalekonomi
Calambio Engineering AB är ett ingenjörsföretag som arbetar med energi- och processteknik.
Vi utför beräkningar, utredningar och projektering.
Vi arbetar med personligt ansvar, flexibilitet och engagemang.

Calambio arbetar med helhetssyn där teknik och ekonomi ständigt går hand i hand.
Vi tänker i ekonomiska termer från koncept fram till drift och underhåll.

Affärsidé
Calambio skall erbjuda förstklassig service från idé fram till kommersiell drift.
För att säkra kvaliteten är vi aktiva också under montage och driftsättning.
Vårt arbetssätt skall därvid ge kunden bästa totalekonomi.154099